Privacy

AM V vegan cookies, gevestigd aan De Wherelanden, 1441 ZM Purmerend, bereikbaar via info@amvegancookies.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wij verzamelen en verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening aan jou te kunnen uitvoeren. Wij respecteren jouw privacy en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruik maakt van onze diensten en producten verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • BankrekeningnummerOok verwerken wij de gegevens van de ontvangers van AM V vegan cookies zoals jij die opgeeft:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via djordi@thebrowniebox.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel van de persoonsgegevensverwerking

AM V vegan cookies verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • voor het afhandelen van jouw betaling
 • voor het bezorgen van de bestelde producten bij de beoogde ontvanger(s)
 • om je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om je te informeren over onze nieuwe producten en diensten
 • voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AM V vegan cookies hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens die jij opgeeft in de webshop of die wij namens jou invoeren in de webshop. Documenten met persoonsgegevens die jij ons op andere wijze verstrekt worden verwijderd binnen één maand na volledige afronding van de dienstverlening.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
AM V vegan cookies deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AM V vegan cookies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst met:

 • Jouwweb, onze hostingpartner
 • PostNL
 • Paypal en Mollie met wie we samenwerken hebben hun eigen privacystatements:

klik hier om naar het privacystatement van Paypal te gaan en hier om naar het privacystatement van Mollie te gaan.

 

Cookies die wij gebruiken
AM V vegan cookies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie (nee niet onze chocolate chip cookie;-) is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AM V vegan cookies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  info@amvegancookies.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten
AM V vegan cookies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens


Persoonsgegevens beveiligen

AM V vegan cookies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@amvegancookies.nl.